Publikime

Pakti Edukativ Global NË SHQIPERI

Me datën 18 tetor 2021, u mbajt në hotel Rogner Konferenca mbi Paktin edukativ Global organizuar nga KKEKSH me praninë e Imzot Vincenzo Zani, sekretar i përgjithshëm i Kongregatës për Edukimin Katolik në Vatikan. Në vijim gjeni aktet e konfrencës.

Pakti Edukativ Global

Që në vitin 2019 Papa ka bërë ftesën planetare për një Pakt Edukativ Global dhe në tetorin 2020 në eventin e celebrimit zyrtar ai përvijon sërish shtatë pikat në të cilat mund të punojmë për të ndërtuar Fshatin Edukativ, një shprehje kjo që vë në fokus bashkësinë, morinë e njerëzve që kontribuojnë në edukim të cilët jo domosdoshmërisht janë mësues të certifikuar, por janë kontribues në edukimin e brezave, madje me shumë influencë.