Skip to content Skip to footer
Rreth nesh

KOmisioni kombërar edukimi katolik shqiptar

Komisioni ka lindur si iniciativë e Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë dhe zhvillon veprimtarinë e vet që prej vitit 1996. Ky Komision së pari shpreh në mënyrë konkrete vëmendjen e Kishës Katolike për edukimin e tërësishëm: intelektual, shpirtëror dhe njerëzor të të rinjve dhe së dyti u vjen në ndihmë mbarëvajtjes së punës edukative mësimore të shkollave dhe qëndrave edukative të themeluara nga ente të Kishës Katolike.

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH), është ent Juridik i Kishës Katolike në Shqipëri që prej datës 24 maj 2017, me vendim Gjykate: 5603.

Institucionet arsimore dhe edukative të cilat përqafon rrjeti i Komisionit janë të shtrira në gjithë territorin e Shqipërisë. Ato janë institucione të licencuara nga Ministria përkatëse, ofrojnë shërbim edukimi sipas standardeve të Vendit tonë, janë të themeluara nga Ente Juridike të Kishës katolike (Kongregata Rregulltare ose Famulli) dhe janë të anëtarësuar në rrjetin tonë, duke bashkëndarë së pari frymëzimin nga vlerat e Ungjillit të Jezu Krishtit.

Veprimtaritë tona

0
Kopshte
0
Shkolla
0
Gjimnaze
+ 0
Mësues
+ 0
Nxënës

Misioni

  • Të promovojë përmbushjen me efektivitet të lirisë së arsimit si një kusht themelor për funksionimin e një shoqërie demokratike, në përputhje me të drejtat e liritë themelore të njeriut të parashikuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Deklarata, Konventa dhe protokollet shtesë të ratifikuara nga shteti shqiptar.
  • Të mbështesë, informojë, azhurnojë shkollat apo institucionet të drejtuara dhe të administruara nga Entet e Kishës Katolike, duke i mbështetur me konsulencë të natyrës didaktike, juridike, ekonomike-fiskale, si dhe mbi ndryshimet legjislative që mund t’i interesojnë këtyre institucioneve të arsimit lidhur me problematikat dhe zgjidhjen e situatave të krijuara.

vlerat

Respekti i dinjitetit të personit, të unicitetit të tij

Hapja ndaj transcendentes si horizont ontologjik i njeriut, që e lartëson atë dhe e përplotëson

Vëmendje ndaj nevojave të personit

Edukimi Katolik në Shqipëri,
mision dashurie ndër vite

Ky dokumentar i parë, i ideuar dhe i kuruar nga Koordinatorja Kombëtare Motër Teuta Buka dhe Sekretariati i KKEKSH, ka për qëllim të dokumentojë për të parën herë realitetin e Edukimit Katolik në Shqipëri, që nga fillimet dhe deri në ditët e sotme si një instrument dialogu me të gjithë aktorët në lëmin e edukimit në Shqipëri.

Upcoming Events

publikimet e fundit

Veprimtari sensibilizuese mbi fenomenin e bullizmit

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar në kuadër të muajit të Edukimit Katolik organizoi konkursin kombëtar me titull: “Bullis’bën” me qëllim sensibilizmin e të rinjve mbi fenomenin e bullizmit. Konkursi u realizua me mbështetjen e projektit “Ndërtimi i një modeli efektiv në garantimin e mbrojtjes tërësore të fëmijëve dhe të rinjve në institucionet edukative katolike…

Read more

Thirrje e hapur për aplikim

Thirrje e Hapur për Aplikim. Pozicioni: Përgjegjës për Sekretarinë, Azhurnimin e Faqeve Zyrtare dhe të Rrjeteve Sociale, dhe Logjistikën Organizata: Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik në Shqipëri   Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik në Shqipëri (KKEKSH) ka hapur thirrjen për aplikime për personat e interesuar të punojnë si Përgjegjës për Sekretarinë dhe Logjistikën pranë…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.
TRAJNIM ME KREDITE
KKEKSH organizon trajnime për të gjith mesuesit
SHIKO TRAJNIMET