"Edukimi është
punë zemre,
vetëm zoti
i ka çelësat"

"Don Bosko"

Komisioni Kombëtar
Edukimi Katolik Shqiptar

Komisioni ka lindur si iniciativë e Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë dhe zhvillon veprimtarinë e vet që prej vitit 1996. Ky Komision së pari shpreh në mënyrë konkrete vëmendjen e Kishës Katolike për edukimin e tërësishëm: intelektual, shpirtëror dhe njerëzor të të rinjve dhe së dyti u vjen në ndihmë mbarëvajtjes së punës edukative mësimore të shkollave dhe qëndrave edukative të themeluara nga ente të Kishës Katolike.

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH), është ent Juridik i Kishës Katolike në Shqipëri që prej datës 24 maj 2017, me vendim Gjykate: 5603.

Institucionet arsimore dhe edukative të cilat përqafon rrjeti i Komisionit janë të shtrira në gjithë territorin e Shqipërisë. Ato janë institucione të licencuara nga Ministria përkatëse, ofrojnë shërbim edukimi sipas standardeve të Vendit tonë, janë të themeluara nga Ente Juridike të Kishës katolike (Kongregata Rregulltare ose Famulli) dhe janë të anëtarësuar në rrjetin tonë, duke bashkëndarë së pari frymëzimin nga vlerat e Ungjillit të Jezu Krishtit.

"Nëse për njerëzimin ka një shpresë shpëtimi e ndihme, kjo vjen vetëm preju fëmijës, sepse në të ndërtohet njeriu."

"M. Montessori"

0
Kopsht
0
Shkolla
0
Gjimnaz
+ 0
Mësues
+ 0
Nxënes

Veprimtari

krijimin e Politikës së mbrojtjes së të miturve

Projekti i ndërmarrë prej Komisioni Kombëtar për Edukimin Katolik Shqiptar për krijimin e Politikës së mbrojtjes së të miturve dhe procedurave konkrete, është një prej ecjeve- proceseve që kemi ndërmarrë që prej tre vitesh. Komisioni ka për synim kryesor t’u vijë në ndihmë institucioneve edukative që zhvillojnë aktivitete të edukimit formal dhe informal me natyre baritore, qëllimi kryesor i të cilave është:

Paktin Edukativ Global

Që në vitin 2019 Papa ka bërë ftesën planetare për një Pakt Edukativ Global dhe në tetorin 2020 në eventin e celebrimit zyrtar ai përvijon sërish shtatë pikat në të cilat mund të punojmë për të ndërtuar Fshatin Edukativ, një shprehje kjo që vë në fokus bashkësinë, morinë e njerëzve që kontribuojnë në edukim të cilët jo domosdoshmërisht janë mësues të certifikuar, por janë kontribues në edukimin e brezave, madje me shumë influencë.

Misioni

"Edukimi është arma më e fuqishme që mund
të përdoret për të ndryshuar botën"​

"N. Mandela"

Edukimi Katolik në Shqiperi, mision dashurie ndër vite

Ky dokumentar i parë, i ideuar dhe i kuruar nga Koordinatorja Kombëtare Moter Teuta Buka dhe Sekretariati i KKEKSH, ka për qëllim të dokumentojë për të parën herë realitetin e Edukimit Katolik në Shqipër, që nga fillimet dhe deri në ditët e sotme si një instrument dialogu me të gjithë aktorët në lëmin e edukimit në Shqipëri.

Riproduci video

News

SIESC- një familje e madhe europiane

U mbajt këtë vit për herë të parë në Tiranë nga data 23-29 korrik 2022 takimi i SIESC (Federata e mësuesve kristianë të Europës). Në këtë takim morën pjesë anëtarë ...
Lexo me shumë

Asamblea e XI – KKEKSH

U mbodh me 27 qershor 2022, Asamblea e XI e KKEKSH. Një hap tjetër për të ecur bashkë si rrjet për të ofruar një edukim cilësor, mbështetur në vlerat e ...
Lexo me shumë

Formimin e radhës për Referentët e shkollave katolike

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH) nën kujdesin e ekspertes zj. Zamira Muça zhvilloi formimin e radhës për Referentët e shkollave katolike të cilët angazhohen të jenë figurat kyçe ...
Lexo me shumë

DOKUMENTAR:“EDUKIMI KATOLIK NË SHQIPËRI MISION DASHURIE NDËR VITE”

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik në Shqipëri-KEKSH shfaq dokumentarin me titull: “Edukimi Katolik në Shqipëri mision dashurie ndër vite” më datë 17 maj 2022, ora 17.00, në sallën Unesko tek ...
Lexo me shumë

#prayforukraine

Të dashur miq!Të gjithë shkollat dhe kopshtet e Edukimit Katolik me dakordësinë e Imzot Massafrës ndërmorën inciativën për të hapur një nënllogari dedikuar mbledhjes së fondeve për Ukrainën, destinacionin final ...
Lexo me shumë

Axhenda