Komisioni

Komisioni ka lindur si iniciativë e Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë dhe zhvillon veprimtarinë e vet që prej vitit 1996. Ky Komision së pari shpreh në mënyrë konkrete vëmendjen e Kishës Katolike për edukimin e tërësishëm: intelektual, shpirtëror dhe njerëzor të të rinjve dhe së dyti u vjen në ndihmë mbarëvajtjes së punës edukative mësimore të shkollave dhe qëndrave edukative të themeluara nga ente të Kishës Katolike

Institucionet arsimore dhe edukative të cilat përqafon rrjeti i Komisionit janë të shtrira në gjithë territorin e Shqipërisë. Ato janë institucione të licencuara nga Ministria përkatëse, ofrojnë shërbim edukimi sipas standardeve të Vendit tonë, janë të themeluara nga Ente Juridike të Kishës katolike (Kongregata Rregulltare ose Famulli) dhe janë të anëtarësuar në rrjetin tonë, duke bashkëndarë së pari frymëzimin nga vlerat e Ungjillit të Jezu Krishtit.

Organigrama KKEKSH

Partner

Oiec

Organizata Ndërkombëtare e Edukimit  Katolik

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar nga qershori 2017 është anëtar me të drejta të plota

Porticus

Organizata Ndërkombëtare e Edukimit  Katolik

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar nga qershori 2017 është anëtar me të drejta të plota

CEEC

Komiteti Evropian i Edukimit Katolik

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar nga prilli 2016 është anëtar me të drejta të plota

Global compact on Education

Organizata Ndërkombëtare e Edukimit  Katolik

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar nga qershori 2017 është anëtar me të drejta të plota

Oiec

Organizata Ndërkombëtare e Edukimit  Katolik

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar nga qershori 2017 është anëtar me të drejta të plota

Porticus

Organizata Ndërkombëtare e Edukimit  Katolik

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar nga qershori 2017 është anëtar me të drejta të plota

CEEC

Komiteti Evropian i Edukimit Katolik

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar nga prilli 2016 është anëtar me të drejta të plota

Global compact on Education

Organizata Ndërkombëtare e Edukimit  Katolik

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar nga qershori 2017 është anëtar me të drejta të plota