Skip to content Skip to footer

Rrjeti KKEKSH

Atë Mikeli

Cfarë është Shkolla katolike:

Shkolla katolike është një “qendër  jete” në të cilën procesi i formimit ka si dimensionin vertikal (hapjen ndaj transcendentes), edhe atë horizontal (vëmendjen ndaj nevojave jetësore).

Zbulimi i së vërtetës krijon një atmosferë karakteristike në një shkollë katolike. Në procesin e mësimdhënies në një shkollë katolike, dija është e vendosur në konceptin e besimit dhe bëhet urtësi dhe vizion për jetën (ECAS 14). Në të gjitha lëndët shkollore arsyeja dhe besimi janë të ndërthurura, por gjithashtu vlerat duhet të fitohen dhe të vërtetat të zbulohen. (EC 39)

S’u gjetën produkte që përputhen me përzgjedhjen tuaj.

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.