Skip to content Skip to footer
Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik

Cfarë është Shkolla katolike:

Shkolla katolike është një “qendër  jete” në të cilën procesi i formimit ka si dimensionin vertikal (hapjen ndaj transcendentes), edhe atë horizontal (vëmendjen ndaj nevojave jetësore).

Zbulimi i së vërtetës krijon një atmosferë karakteristike në një shkollë katolike. Në procesin e mësimdhënies në një shkollë katolike, dija është e vendosur në konceptin e besimit dhe bëhet urtësi dhe vizion për jetën (ECAS 14). Në të gjitha lëndët shkollore arsyeja dhe besimi janë të ndërthurura, por gjithashtu vlerat duhet të fitohen dhe të vërtetat të zbulohen. (EC 39)

Vizioni:

Synon të promovojë njeriun si person, me të gjitha vlerat humane, duke ndjekur qëllimin e ekzistencës së  vet, dhe të mirën e shoqërisë. Synon të formojë aftësinë e gjykimit për të nxitur sensin e vlerësimit, dhe për të asimiluar kulturën në një mënyrë kritike dhe sistematike duke  vendosur thememlet mbi vlerat e Ungjillit. Ajo i referohet konceptimit të krishterë të jetës me në qendër Jezu Krishtin. (EC 33)

Edukimi katolik e sheh Shkollën si një ambient për personat dhe e personave. Sepse çdo person, në nevojat e veta materiale dhe shpirtërore, është në qendër të mësimit të Jezu Krishtit.

Misioni:

Një Institucion edukativ katolik, shkollë katolike, siguron një edukim të personalizuar, por gjithashtu bën lidhjen mes botës bashkëkohore dhe vlerave absolute, duke theksuar faktin që të gjitha vlerat e gjejnë perfeksionin e plotë në Jezu Krishtin. Ajo ofron një edukim të personalizuar nxënësve, që ata të mund të jenë autonomë, të përgjegjshëm dhe të aftë për të zgjedhur në liri, në përputhje me ndërgjegjen e tyre.

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.