Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monthly Archives: Prill 2024

Takim ndërmjet KKEKSH dhe Ministrisë së Arsimit për ndryshimet ligjore në arsimin parauniversitar

Në përgjigje të kërkesës së Koordinatorit Kombëtar, Motër Teuta Buka, për takim lidhur me diskutimet e hapave të mëtejshëm për realizimin e ndryshimeve ligjore të propozuara nga Komisioni ne vitin e shkuar, me datë 19 prill 2024 në ambientet e Ministrisë së Arsimit u realizua një takim mes KKEKSH të përfaqësuar nga Koordinatori Kombëtar, mt.…

Read more

Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik

Në datat 15 dhe 16 prill u zhvillua trajnimi në gjimnazin Rogacionistet, Lezhë me temë: Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik. Trajnimi kishte për qëllim t’u japë mësuesve një vizion hyrës mbi etikën dhe rëndësinë e saj formuese për jetën. Gjithashtu i jep atyre…

Read more

Formimi dhe Certifikimi i Referenteve per mbrojtjen e femijeve

Politika e mbrojtjes së fëmijëve KKEKSH, na thërret të vëmë fëmijën në qendër,ndaj siguria e mirëqënia e tyre është parësore për ne.  Sot përmbyllëm formimin e parë për kualifikimin e 7 Referentëve   të rinj të shkollave katolike të cilët angazhohen të jenë figurat kyçe  për sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve.  Kjo detyrë që iu ngarkohet…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.