Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik

Në datat 15 dhe 16 prill u zhvillua trajnimi në gjimnazin Rogacionistet, Lezhë me temë: Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik. Trajnimi kishte për qëllim t’u japë mësuesve një vizion hyrës mbi etikën dhe rëndësinë e saj formuese për jetën. Gjithashtu i jep atyre…

Read more

Thirrje për Aplikim për Vend Vakant: Koordinator Projekti

Thirrje për Aplikim për Vend Vakant: Koordinator Projekti Komisioni Kombëtar për Edukimin Katolik - KKEKSH është organi i Kishës katolike në Shqipëri, i cili është themeluar me personalitet juridik "ipso iure" dhe është regjistruar më 24 maj 2017. KKEKSH kryen veprimtari promovuese dhe mbështetëse, trajnuese ekonomike dhe teknike-aktivitete arsimore, për 45 institucione arsimore katolike në…

Read more

Konkurs i Minispotit: Bulli’sbën

Konkursi Bullis’bën Minispoti sensibilizues mbi fenomenin e bullizmit Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, në kuadër të projektit mbi politikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrjetin e shkollave katolike në Shqipëri, organizon një konkurs për krijimin e një minispoti sensibilizues mbi fenomenin e bullizmit me temë Bullis’bën. Ky konkurs realizohet krahas konkursit me ese, puna për të cilin ka…

Read more

Konkursi e eseve: Bulli’sbën

Konkurs Sensibilizimi kundër bullizmit nëpërmjet letërsisë Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, në kuadër të projektit mbi politikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrjetin e shkollave katolike në Shqipëri, organizon një konkurs sensibilizues kundër bullizmit nëpërmjet letërsisë. Misioni shoqëror i artit ka qenë historikisht një aspekt i rëndësishëm i natyrës së edukimit katolik dhe, edhe në këtë rast, ky aspekt po…

Read more

Asamblea e XIV e drejtuesve KKEKSH

Me 30 janar 2024, pranë Universitetit Katolik Zoja e Keshillit të Mirë u zhvillua Asemblea e XIV drejtuesve të institucioneve edukative të rrjetit të Edukimit Katolik. Punimet e ditës në pjesën e parë u fokusuan në raportimin e veprimtarive të 6-mujorit të dytë të vitit 2023 dhe planin e veprimtarive të vitit 2024. Në pjesën e dytë…

Read more

Konferenca kombetare KKEKSH: Kultura e pluralizmit dhe e Gjithëpërfshirjes në Edukim

Konferenca Kombëtare Titulli:  Kultura e pluralizmit dhe gjithëpërfshirjes në edukim” Tirana me 6 dhjetor 2023, Tirana International,  ora 09:00 – 13:00   Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, ente kishtar i ngritur nga Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë për t’u kujdesur për edukimin katolik, i orinetuar përherë drejt përmbushjes së vlerave ungjillore dhe sugjerimeve të ofruara nga Pakti Edukativ Global, organizon me…

Read more

Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik.

📣 Në datat 17 dhe 18 nëntor u zhvillua trajnimi me 36 pjesëmarrës nga Atë Shtjefën Gjeçovi, Lezhë me temë: Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik. ➡Trajnimi ka për qëllim t’u japë mësuesve një vizion hyrës mbi etikën dhe rëndësinë e saj formuese për…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.