Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkurs

Sensibilizimi kundër bullizmit nëpërmjet letërsisë

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, në kuadër të projektit mbi politikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrjetin e shkollave katolike në Shqipëri, organizon një konkurs sensibilizues kundër bullizmit nëpërmjet letërsisë.

Misioni shoqëror i artit ka qenë historikisht një aspekt i rëndësishëm i natyrës së edukimit katolik dhe, edhe në këtë rast, ky aspekt po trajtohet me seriozitetin dhe peshën e nevojshme për të sjellë në qendër të vëmendjes shndërrimin artistik që i ndodh fenomenit të bullizimit e në të njëjtën kohë, kontributin shoqëror që arti mund të japë nëse zbërthehet ashtu sikurse duhet.

Romani “Qiell” i autores japoneze Mieko Kawakami trajton pikërisht këtë çështje, bullizmin në moshën e adoleshencës. Nëpërmjet një rrëfimi të rrjedhshëm, situata e dy të rinjëve të bullizuar, raporti mes tyre, ngjarja që zë fill por nuk trajtësohet në banalitet; bullizuesi dhe i bullizuari me historitë e tyre respektive, fatet dhe natyrat njerëzore, e gjitha tregohet në romanin e nominuar për Man Booker International Prize, i vlerësuar shumë lart nga kritika letrare bashkëkohore.

Secili prej institucioneve arsimore të përfshira në projektin mbi politikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrjetin e shkollave katolike në Shqipëri është i ftuar të marrë pjesë në konkursin me ese për këtë roman. Eseja duhet të jetë jo më e gjatë se katërqind fjalë, e shkruar në word, me shkrim, Times New Roman ose Garamond, gërma 12. Në material duhet të jetë edhe emri i nxënësit, shkolla dhe klasa.

Mësuesit e letërsisë organizojnë konkursin në klasat respektive dhe nga secila klasë, sjellin një numër të arsyeshëm punimesh pranë Komisionit, duke i dërguar, ata ose nxënësit vetë, në e-mailin info@kkeksh.com, me subjekt: Ese për konkursin.

Afati përfundimtar për dërgimin e eseve është data 1 prill, 2023.

Më pas, pranë KKEKSH do të ngrihet një komision vlerësues i cili do të caktojë fituesit e tre çmimeve të para. Në një ceremoni të posaçme në maj, gjatë muajit të edukimit katolik, do të shpallen edhe fituesit.

Në secilën shkollë, KKEKSH do të sjellë disa kopje të librit. Pas konkursit, kopjet do të bëhen pjesë e bibliotekave të shkollës.

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.