Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Safeguarding Policy Trajnime

VIZITË MONITORIMI NË “qendra Don Bosko” MBI ZBATIMIN E POLITIKËS PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE

Ditën e sotme vizituam “Qendra Don Bosko” Tiranë, ku zhvilluam një takim me 4 Referentet për mbrojtjen e fëmijëve të kësaj shkolle. Takimi u fokusua kryesisht mbi zbatueshmërinë e procedurave që Referentet duhet të aplikojnë në kuadër të “Politikës së mbrojtjes së fëmijëve” me qëllim garantimin e mbrojtjes dhe sigurisë së nxënësve brenda mjediseve shkollore.…

Read more

vizitë monitorimi NË SHKOLLËN “VINÇENC PRENDUSHI” mbi zbatimin e politikës për mbrojtjen e fëmijëve

Stafi i KKEKSH vizitoi Shkolla Vinçenc Prendushi ” në Durrës ku monitoruan nga afër procedurat që aplikohen në kuadër të zbatueshmërisë së “Politikës së mbrojtjes së fëmijëve”me qëllim garantimin e standarteve dhe instrumenteve të duhur në parandalimin e rrisqeve që cënojnë sigurinë e nxënësve brenda mjediseve shkollore.   #safeguardingpolicy #prevention #childprotection #catholiceducation

Read more

Trajnim me stafin e shkollës 9-vjeçare “Vinçens Prendushi” me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje”

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH) në bashkëpunim me shkollën 9-vjeçare “ Vinçens Prendushi”në Durrës zhvilloi trajnimin me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës i kësaj shkolle. Trajnimi u mbajt nga zj. Senada Duli, psikologe, dhe kishte për qëllim që…

Read more

Trajnim me stafin e qendrës “don bosko” tiranë me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje”

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH) në bashkëpunim me shkollën “Don Bosko” në Tiranë zhvilloi trajnimin me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës i kësaj shkolle.Trajnimi u mbajt nga zj. Senada Duli, psikologe, dhe kishte për qëllim që mësuesit…

Read more

Trajnim me stafin e qendrës “maria Mazzarello” me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje”

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH) në bashkëpunim me Qendra Maria Mazzarello Tirane zhvilloi në Tiranë trajnimin me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës i Kopshtit dhe Qendres ditore “Maria Mazarello”, Santa Lucia Filippini dhe kopshtit “Ylber”. Trajnimi u mbajt…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.