Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

📍Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH ) në bashkëpunim me kopshtin “Lulet e jetës” në Tiranë zhvilloi takimin sensibilizues me temë: “ Politika e Mbrojtjes së fëmijëve dhe mekanizmi i brendshem i referimit” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës si dhe prindërit gjithashtu. Takimi u mbajt nën kujdesin e Kordinatores Kombëtare Motër Teuta Buka, ekspertes psikologe zj.Senada Tufina si dhe Përfaqësueses për mbrojtjen e fëmijëve të KKEKSH zj. Malvina Përgega i cili kishte për qëllim që pjesëmarrësit të njiheshin mbi njohuritë e rregullave që parashikon Politika e KKEKSH për garantimin e një mbrojtje terësore të fëmijëve në rrjetin e institucioneve edukative katolike në Shqipëri.

safeguardingpolicy #prevention #childprotection #catholiceducation

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.