Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Me datë 27 maj, 2023 u mbajt konferenca “Të edukosh në erën digjitale: Shkolla dhe IA, një sfidë e paprecedentë”. Fjalën hapëse e mbajti motër Teuta Buka, koordinatore kombëtare e KKEKSH dhe pas saj, imz. Arjan Dodaj, arqipeshkëv i Arqidioqezës Tiranë – Durrës. Në dy panelet e konferencës, referuan z. Ezio Delfino, rpesident i DISAL, Itali; imz. Gjergj Meta, ipeshkëv i Rrëshenit, z. Fadil Reka, specialist pranë MAS, znj. Majlinda Keta, doktore shkencash në filozofi, prof. Mimoza Hafizi, pedagoge pranë departamentit të fizikës, UT, z. Endrit Xhina, shef i departametit të Informatikës, UT, znj. Maria Stella Perrone, drejtoreshë e shkollës “V. Alfieri” në Asti, znj. Fiona Teli, magjistre në shkencat inxhinierike dhe akritektonike pranë Universitetit të New York-ut, Tiranë, znj. Olta Sula, po ashtu magjistre në shkencat inxhinierike dhe akritektonike pranë Universitetit të New York-ut, Tiranë dhe znj. Dhurata Myrtollari, drejtoreshë e shkollës “Sarina”. Në të u diskutuan problemet lidhur me tematikën e ngritur, u ofruan alternativa dhe u dakordësua mbi nevojën e rishikimit të funksionimit të shkollave në këtë epokë të re.

#edukimikatolik

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.