Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Safeguarding Policy

Veprimtari sensibilizuese mbi fenomenin e bullizmit

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar në kuadër të muajit të Edukimit Katolik organizoi konkursin kombëtar me titull: “Bullis’bën” me qëllim sensibilizmin e të rinjve mbi fenomenin e bullizmit. Konkursi u realizua me mbështetjen e projektit “Ndërtimi i një modeli efektiv në garantimin e mbrojtjes tërësore të fëmijëve dhe të rinjve në institucionet edukative katolike…

Read more

Formimi dhe Certifikimi i Referenteve per mbrojtjen e femijeve

Politika e mbrojtjes së fëmijëve KKEKSH, na thërret të vëmë fëmijën në qendër,ndaj siguria e mirëqënia e tyre është parësore për ne.  Sot përmbyllëm formimin e parë për kualifikimin e 7 Referentëve   të rinj të shkollave katolike të cilët angazhohen të jenë figurat kyçe  për sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve.  Kjo detyrë që iu ngarkohet…

Read more

CALL FOR APPLICATIONS: ‘Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’

CALL FOR APPLICATIONS: ‘Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’ The KOMISIONI KOMBETAR I EDUKIMIT KATOLIK SHQIPTAR-KKEKSH is looking for a team of international and national consultants to conduct an evaluation of the thre year Project “Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’…

Read more

Vizitë monitorimi në shkollën 9-vjeçare “Atë Shtjefën Gjeçovi” në Lezhë dhe në gjimnazin “Maria Ndihmëtare” në Shkodër

KKEKSH zhvilloi ditën e sotme dy vizita monitorimi në praninë e Referentit të shkollës 9-vjeçare “At Shtjefën Gjeçovi” në Lezhë z. Sander Vlashaj si dhe me 2 Referentet e  shkollës 9-vjeçare dhe gjimnazit “Maria Ndihmëtare” në Shkodër zj. Manjola Alia-Nenshati si dhe zj. Marjeta Çurçija. Takimi u fokusua kryesisht mbi zbatueshmërinë e procedurës së menaxhimit…

Read more

Politika e Mbrojtjes së fëmijëve dhe mekanizmi i brendshem i referimit

📍Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH ) në bashkëpunim me kopshtin “Lulet e jetës” në Tiranë zhvilloi takimin sensibilizues me temë: “ Politika e Mbrojtjes së fëmijëve dhe mekanizmi i brendshem i referimit” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës si dhe prindërit gjithashtu. Takimi u mbajt nën kujdesin e Kordinatores…

Read more

seancë dëgjimore për zbatimin e ligjit “Për Regjistrin e të dënuarve për Krime Seksuale”.

Ditën e sotme Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar mori pjesë në seancën dëgjimore me praninë e përfaqësuesve të shoqërisë civile si dhe institucioneve përgjegjëse për zbatimin e ligjit “Për Regjistrin e të dënuarve për Krime Seksuale”. Iniciativa e shoqërisë civile drejt krijimit të një “Regjistri Kombëtar për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Krimet Seksuale ”është…

Read more

VIZITË MONITORIMI NË “qendra Don Bosko” MBI ZBATIMIN E POLITIKËS PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE

Ditën e sotme vizituam “Qendra Don Bosko” Tiranë, ku zhvilluam një takim me 4 Referentet për mbrojtjen e fëmijëve të kësaj shkolle. Takimi u fokusua kryesisht mbi zbatueshmërinë e procedurave që Referentet duhet të aplikojnë në kuadër të “Politikës së mbrojtjes së fëmijëve” me qëllim garantimin e mbrojtjes dhe sigurisë së nxënësve brenda mjediseve shkollore.…

Read more

vizitë monitorimi NË SHKOLLËN “VINÇENC PRENDUSHI” mbi zbatimin e politikës për mbrojtjen e fëmijëve

Stafi i KKEKSH vizitoi Shkolla Vinçenc Prendushi ” në Durrës ku monitoruan nga afër procedurat që aplikohen në kuadër të zbatueshmërisë së “Politikës së mbrojtjes së fëmijëve”me qëllim garantimin e standarteve dhe instrumenteve të duhur në parandalimin e rrisqeve që cënojnë sigurinë e nxënësve brenda mjediseve shkollore.   #safeguardingpolicy #prevention #childprotection #catholiceducation

Read more

Takim formues ME nxënës dhe mësues të Shkollës Profesionale “Kolin Gjoka”

KKEKSH mirëpriti nxënës dhe mësues të Shkolla Profesionale "Kolin Gjoka"në Lezhë që mbështeten nga organizata Mary Ward Loreto në çështjet e mbrojtjes së fëmijëve. Takimi formues u fokusua në prezantimin e dokumentit të Politikes të mbrojtjes së Fëmijëve të rrjeti të KKEKSH, Kodit të Etikes dhe sjelljes për stafet shkollore dhe nxënësit në Institucionet arsimore…

Read more

Trajnim me stafin e shkollës 9-vjeçare “Vinçens Prendushi” me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje”

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH) në bashkëpunim me shkollën 9-vjeçare “ Vinçens Prendushi”në Durrës zhvilloi trajnimin me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës i kësaj shkolle. Trajnimi u mbajt nga zj. Senada Duli, psikologe, dhe kishte për qëllim që…

Read more

Formimi dhe Certifikimi i Referenteve per mbrojtjen e femijeve

Politika e Mbrojtjes së fëmijeve KKEKSH, na thërret të vëmë fëmijën në qendër,  ndaj siguria e mirëqënia e tyre është parësore për ne. Sot përmbyllëm formimin e parë për kualifikimin e Referentëve të rinj të shkollave katolike të cilët angazhohen të jenë figurat kyçe për sigurinë dhe mbrojtjen e nxënësve. Kjo detyrë që iu ngarkohet…

Read more

Trajnim me stafin e qendrës “don bosko” tiranë me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje”

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH) në bashkëpunim me shkollën “Don Bosko” në Tiranë zhvilloi trajnimin me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës i kësaj shkolle.Trajnimi u mbajt nga zj. Senada Duli, psikologe, dhe kishte për qëllim që mësuesit…

Read more

Trajnim me stafin e qendrës “maria Mazzarello” me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje”

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH) në bashkëpunim me Qendra Maria Mazzarello Tirane zhvilloi në Tiranë trajnimin me temë : “Mekanizmi i referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës i Kopshtit dhe Qendres ditore “Maria Mazarello”, Santa Lucia Filippini dhe kopshtit “Ylber”. Trajnimi u mbajt…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.