Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KKEKSH mirëpriti nxënës dhe mësues të Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”në Lezhë që mbështeten nga organizata Mary Ward Loreto në çështjet e mbrojtjes së fëmijëve. Takimi formues u fokusua në prezantimin e dokumentit të Politikes të mbrojtjes së Fëmijëve të rrjeti të KKEKSH, Kodit të Etikes dhe sjelljes për stafet shkollore dhe nxënësit në Institucionet arsimore të arsimit parauniversitar. Koordinatorja Kombëtare e KKEKSH Mt. Teuta Buka së bashku me Përfaqësuesen e Mbrojtjes së fëmijëve zj. Malvina Pergega bashkëndanë me të pranishmit eksperiencën e deritanishme me shkollat në zbatimin e Politikës për mbrojtjen e fëmijëve si dhe sfidat e ndeshura përgjatë këtyre viteve.

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.