Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Author page: KKEKSH

Politika e Mbrojtjes së fëmijëve dhe mekanizmi i brendshem i referimit

📍Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH ) në bashkëpunim me kopshtin “Lulet e jetës” në Tiranë zhvilloi takimin sensibilizues me temë: “ Politika e Mbrojtjes së fëmijëve dhe mekanizmi i brendshem i referimit” ku mori pjesë i gjithë stafi mësimor dhe ai ndihmës si dhe prindërit gjithashtu. Takimi u mbajt nën kujdesin e Kordinatores…

Read more

Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik.

📣 Në datat 17 dhe 18 nëntor u zhvillua trajnimi me 36 pjesëmarrës nga Atë Shtjefën Gjeçovi, Lezhë me temë: Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik. ➡Trajnimi ka për qëllim t’u japë mësuesve një vizion hyrës mbi etikën dhe rëndësinë e saj formuese për…

Read more

Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik.

Në datat 03 dhe 04 nëntor u zhvillua trajnimi me 19 pjesëmarrës nga Shkolla Cor Jezu, Shkodër me teme: Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik. Trajnimi ka për qëllim t’u japë mësuesve një vizion hyrës mbi etikën dhe rëndësinë e saj formuese për jetën.…

Read more

Thirrje për një video/photo maker & editor

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar çel thirrjen për një video/photo maker & editor për Konferencën Kombëtare “Pluralizmi Edukativ: Vlera e Kulturës së Pluralitetit dhe e Gjithëpërfshirjes në Edukim në Shqipëri si një Vlerë Evropiane” e cila do të mbahet me datë 6 dhjetor, ora 09:00 – 13:00. Detyrat: I përzgjedhur për video/photo maker& editor…

Read more

Letra e Vatikanit per Edukimin

Për ata që janë përfshirë në misionin arsimor të shkollave katolike Më 22 maj 2023, “Departamenti për Kulturën dhe Arsim” dhe “Departamenti për Institutet e Jetës Së Përkushtuar dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike” ftuan në Vatikan disa protagonistë të rrjetit mbarëbotëror të shkollave katolike, në mënyrë që të mund të tregonin në vetën e parë…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.