Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Author page: KKEKSH

Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik

Në datat 15 dhe 16 prill u zhvillua trajnimi në gjimnazin Rogacionistet, Lezhë me temë: Mjetet dhe materialet e reja didaktike në ndërtimin e një programi mësimor për tematikat e formimit etik. Trajnimi kishte për qëllim t’u japë mësuesve një vizion hyrës mbi etikën dhe rëndësinë e saj formuese për jetën. Gjithashtu i jep atyre…

Read more

Formimi dhe Certifikimi i Referenteve per mbrojtjen e femijeve

Politika e mbrojtjes së fëmijëve KKEKSH, na thërret të vëmë fëmijën në qendër,ndaj siguria e mirëqënia e tyre është parësore për ne.  Sot përmbyllëm formimin e parë për kualifikimin e 7 Referentëve   të rinj të shkollave katolike të cilët angazhohen të jenë figurat kyçe  për sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve.  Kjo detyrë që iu ngarkohet…

Read more

Thirrje për Aplikim për Vend Vakant: Koordinator Projekti

Thirrje për Aplikim për Vend Vakant: Koordinator Projekti Komisioni Kombëtar për Edukimin Katolik - KKEKSH është organi i Kishës katolike në Shqipëri, i cili është themeluar me personalitet juridik "ipso iure" dhe është regjistruar më 24 maj 2017. KKEKSH kryen veprimtari promovuese dhe mbështetëse, trajnuese ekonomike dhe teknike-aktivitete arsimore, për 45 institucione arsimore katolike në…

Read more

CALL FOR APPLICATIONS: ‘Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’

CALL FOR APPLICATIONS: ‘Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’ The KOMISIONI KOMBETAR I EDUKIMIT KATOLIK SHQIPTAR-KKEKSH is looking for a team of international and national consultants to conduct an evaluation of the thre year Project “Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’…

Read more

Konkurs i Minispotit: Bulli’sbën

Konkursi Bullis’bën Minispoti sensibilizues mbi fenomenin e bullizmit Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, në kuadër të projektit mbi politikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrjetin e shkollave katolike në Shqipëri, organizon një konkurs për krijimin e një minispoti sensibilizues mbi fenomenin e bullizmit me temë Bullis’bën. Ky konkurs realizohet krahas konkursit me ese, puna për të cilin ka…

Read more

Konkursi e eseve: Bulli’sbën

Konkurs Sensibilizimi kundër bullizmit nëpërmjet letërsisë Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, në kuadër të projektit mbi politikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrjetin e shkollave katolike në Shqipëri, organizon një konkurs sensibilizues kundër bullizmit nëpërmjet letërsisë. Misioni shoqëror i artit ka qenë historikisht një aspekt i rëndësishëm i natyrës së edukimit katolik dhe, edhe në këtë rast, ky aspekt po…

Read more

Vizitë monitorimi në shkollën 9-vjeçare “Atë Shtjefën Gjeçovi” në Lezhë dhe në gjimnazin “Maria Ndihmëtare” në Shkodër

KKEKSH zhvilloi ditën e sotme dy vizita monitorimi në praninë e Referentit të shkollës 9-vjeçare “At Shtjefën Gjeçovi” në Lezhë z. Sander Vlashaj si dhe me 2 Referentet e  shkollës 9-vjeçare dhe gjimnazit “Maria Ndihmëtare” në Shkodër zj. Manjola Alia-Nenshati si dhe zj. Marjeta Çurçija. Takimi u fokusua kryesisht mbi zbatueshmërinë e procedurës së menaxhimit…

Read more

Asamblea e XIV e drejtuesve KKEKSH

Me 30 janar 2024, pranë Universitetit Katolik Zoja e Keshillit të Mirë u zhvillua Asemblea e XIV drejtuesve të institucioneve edukative të rrjetit të Edukimit Katolik. Punimet e ditës në pjesën e parë u fokusuan në raportimin e veprimtarive të 6-mujorit të dytë të vitit 2023 dhe planin e veprimtarive të vitit 2024. Në pjesën e dytë…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.