Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Në datat 26-27 prill u mblodh Asambles e 102 e CEEC në Bergen të Norvegjisë. 🇳🇴
Motër Teuta Buka dhe Padre Mikele Leovino morën pjesë duke bashkëndarë sfidat e edukimit në përgjithësi dhe në Shqipëri.
📍 Reflektimi anëtarëve të Asamblesë u fokusua në cfare edukimi katolik, kontribuon në Evropë
💫në nivel politikash për arsimin,
💫në nivel metodologjie dhe
💫inovacioni dhe në nivel pastoral.
📍 Në këto kohë plot sfida është shumë e vlefshme për ecjen tonë të jemi në dëgjim të realiteteve evropiane.
📍 Prania e OIEC, OIDEL. UNAEC, dhe perfqaesise sone ne Keshillin e Evropes ne Strasburd dhe organisma te tjere e ben gjithmone te pasur reflekimin tone evropian mbi Visionin dhe Misionin e Edukimit katolik ne sherbim te fromimit te gjithanshem te femijeve dhe te rinjve.

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.