Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Politika e Mbrojtjes së fëmijeve KKEKSH, na thërret të vëmë fëmijën në qendër,  ndaj siguria e mirëqënia e tyre është parësore për ne. Sot përmbyllëm formimin e parë për kualifikimin e Referentëve të rinj të shkollave katolike të cilët angazhohen të jenë figurat kyçe për sigurinë dhe mbrojtjen e nxënësve. Kjo detyrë që iu ngarkohet nuk është vetëm një përgjegjësi por mbi të gjitha një mision dhe në këtë mision duhet të bëhemi të gjithë pjesë, në mënyrë që shoqërisë t’i ofrojmë shërbimin më të mirë të mundshëm. Puna vazhdon dhe formime të tjera na presin.

Faleminderit  Ekspertëve tanë zj. Senada Duli psikologe dhe zj. Malvina Përgega Përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve KKEKSH, për bashkëpunimin dhe përkushtimin e tyre ndër vite. 

 

 #safeguardingpolicy #catholiceducation #childprotection

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.