Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Me datë 18 tetor, 2021, KKEKSH u kujdes për organizimin dhe mbarëvajtjen e konferencës që i përgjigjej nevojës për një pakt të ri global për edukimin. Nën mdoerimin e prof. Aljula Jubanit, fjalën lidhur me këtë temë e morën imz. Frendo, ipeshkëv i Tiranës, Andi Seferi, nënkryetar i bashkisë Tiranë, Agron Gjekmarkaj, anëtar i komisionit parlamentar për Mjetet e inufrmimit, si dhe përfaqësues të ministrisë së arsimit, shëndetësisë dhe kulturës. Po ashtu, edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare për edukimin katolik si Philippe Richard, sekretar i përgjithshëm i OIEC dhe Guy Selderslagh, sekretar i përgjithshëm i CEEC.

Referues ishin motër Teuta Buka, koordinatore e përgjithshme e KKEKSH, Erjon Lleshi, Avis Andoni dhe Çilejta Dabërdaku për sfidat e edukimit në kontekstin shqiptar si dhe Gjergj Sinani, sociolog i cili i bëri një lexim nga kjo qasje emergjencës edukative shqiptare.

Para mbylljes, u mbajt një tryezë bashkëndarjeje lidhur me temat që kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me edukimin në Shqipëri dhe më gjerë.

#edukimikatolik

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.