21 – 22 TETOR 2022

21 – 22 TETOR 2022

Teknikat për manaxhimin e klasës dhe zgjidhja e konflikteve në dobi të klimës bashkëpunuese në klasë. Teknikate ë të pyeturit

Teknikat për manaxhimin e klasës dhe zgjidhja e konflikteve në dobi të klimës bashkëpunuese në klasë. Teknikate ë të pyeturit