Skip to content Skip to footer

Veprimtari për Mars 23

Latest Past Veprimtari

Aftësitë personale dhe ndër personale të mësuesit dhe teknikat për zhvillimin e tyre

UZKM Tirane, Tirane

Moduli i trajnimit: Aftësitë personale dhe ndër personale të mësuesit dhe teknikat për zhvillimin e tyre  Trajnim në prezencë  me datë 04/05 Nentor 2022  Vendi: Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, Tiranë  Kohëzgjatja: 18 orë (9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish) Numri i krediteve: 1 kredit  Ky trajnim synon të rrisë…

2.000ALL

Teknikat për manaxhimin e klasës dhe zgjidhja e konflikteve në dobi të klimës bashkëpunuese në klasë. Teknikate ë të pyeturit

UZKM Tirane, Tirane

Moduli i trajnimit: Teknikat për manaxhimin e klasës dhe zgjidhja e konflikteve në dobi të klimës bashkëpunuese në klasë. Teknikate ë të pyeturit Trajnim në prezencë Datë: 21/22 tetor 2022 Vendi: Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, Tiranë Kohëzgjatja: 18 orë (9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish) Numri i krediteve: 1…

2.000ALL
KKEKSh

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

Contacts
Links
  • Rreth Nesh
  • Istitucionet
  • Community
  • Events
KKEKSH

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

Contacts
KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.