Skip to content Skip to footer

KKEKSH PËR NDËRTIMIN E PLANIT STRATEGJIK 5 – VJECAR TË RRJETIT TONË

Dita e parë e punimeve të komisionit drejtuesi Edukimi Katolik, KKEKSH për ndërtimin e Planit strategjik 5 – vjecar të rrjetit tonë. Me praninë e Nuncit Apostolik Imzot Bonaci, të shoqëruar me profesionalizëm nga Z. Zen Marku dhe të mikpritur mrekullisht nga Motrat Saleziane, në Qendrën Laura Vikunja, Tale.

Dita e dytë e punimeve të komisionit drejtuesi Edukimi Katolik, KKEKSH për ndërtimin e Planit strategjik 5 – vjecar të rrjetit tonë.
Sot ishte bashkë me ne Presidenti ynë Imzot Angelo Massaftra!
Hapi i radhës: Objektivat, specifikë dhe plani i veprimit!
Falemeniderit Z. Zen Marku për shoqërimin dhe secilit anëtar të këshillit drejtues Kkeksh dhe Motrave Saleziane, në Qendrën Laura Vikunja, Tale.

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.