Skip to content Skip to footer
Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar organizon Konferencën me temë: "Kultura e pluralizmit dhe e gjithëpërfshirjes në edukim. Integrimi i vlerave evroiane ne sistemin arsimor shqiptar”
Ekstraktet e konferencës kombëtare
Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, ente kishtar i ngritur nga Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë për t’u kujdesur për edukimin katolik, i orinetuar përherë drejt përmbushjes së vlerave ungjillore dhe sugjerimeve të ofruara nga Pakti Edukativ Global, organizon me datë gjashtë dhjetor, 2023 konferencën ndërkombëtare me temë “Kultura e pluralizmit dhe gjithëpërfshirja në edukim”.  …
Konferenca kombetare KKEKSH: Kultura e pluralizmit dhe e Gjithëpërfshirjes në Edukim
Konferenca Kombëtare Titulli:  Kultura e pluralizmit dhe gjithëpërfshirjes në edukim” Tirana me 6 dhjetor 2023, Tirana International,  ora 09:00 – 13:00   Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, ente kishtar i ngritur nga Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë për t’u kujdesur për edukimin katolik, i orinetuar përherë drejt përmbushjes së vlerave ungjillore dhe sugjerimeve të ofruara nga Pakti Edukativ Global, organizon me…
Historiku i konferencave të organizuara nga KKEKSH (IV)
Me datë 27 maj, 2023 u mbajt konferenca “Të edukosh në erën digjitale: Shkolla dhe IA, një sfidë e paprecedentë”. Fjalën hapëse e mbajti motër Teuta Buka, koordinatore kombëtare e KKEKSH dhe pas saj, imz. Arjan Dodaj, arqipeshkëv i Arqidioqezës Tiranë – Durrës. Në dy panelet e konferencës, referuan z. Ezio Delfino, rpesident i DISAL,…
Historiku i konferencave të organizuara nga KKEKSH (III)
Me datë 18 tetor, 2021, KKEKSH u kujdes për organizimin dhe mbarëvajtjen e konferencës që i përgjigjej nevojës për një pakt të ri global për edukimin. Nën mdoerimin e prof. Aljula Jubanit, fjalën lidhur me këtë temë e morën imz. Frendo, ipeshkëv i Tiranës, Andi Seferi, nënkryetar i bashkisë Tiranë, Agron Gjekmarkaj, anëtar i komisionit…
Historiku i konferencave të organizuara nga KKEKSH (II)
Me 19 qershor, 2019, KKESH organizoi aktivitetin ku u prezantua Politika për Mbrojtjen e të Miturve dhe të Rinvje vulnerabël në shkollat katolike. Në këtë takim, të pranishmit diskutuan dhe u informuan për problematikat, zgjidhjen dhe vendosën që të ndërmerrnin hapa konkretë për t’u angazhuar në çuarjen përpara të kësaj fryme që sjell politika e…
Historiku i konferencave të organizuara nga KKEKSH (I)
Me datë 17 nëntor, 2017, KKEKSH organizoi konferencën e saj të parë. Tema ishte “Edukim” katolik në Shqipëri, Mision dashurie, besnik ndaj njeriu”. Aty u prezantua KKEKSH, me misionin e saj, vlerat dhe programin për çfarë qendron. Përshëndetjet e rastit u mbajtën nga imz. Massafra, president i KKEKSH, Lindita Nikolla, ministre e Arsimit, Philippe Richard,…
KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.