Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monthly Archives: Prill 2023

VIZITË MONITORIMI NË “qendra Don Bosko” MBI ZBATIMIN E POLITIKËS PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE

Ditën e sotme vizituam “Qendra Don Bosko” Tiranë, ku zhvilluam një takim me 4 Referentet për mbrojtjen e fëmijëve të kësaj shkolle. Takimi u fokusua kryesisht mbi zbatueshmërinë e procedurave që Referentet duhet të aplikojnë në kuadër të “Politikës së mbrojtjes së fëmijëve” me qëllim garantimin e mbrojtjes dhe sigurisë së nxënësve brenda mjediseve shkollore.…

Read more

vizitë monitorimi NË SHKOLLËN “VINÇENC PRENDUSHI” mbi zbatimin e politikës për mbrojtjen e fëmijëve

Stafi i KKEKSH vizitoi Shkolla Vinçenc Prendushi ” në Durrës ku monitoruan nga afër procedurat që aplikohen në kuadër të zbatueshmërisë së “Politikës së mbrojtjes së fëmijëve”me qëllim garantimin e standarteve dhe instrumenteve të duhur në parandalimin e rrisqeve që cënojnë sigurinë e nxënësve brenda mjediseve shkollore.   #safeguardingpolicy #prevention #childprotection #catholiceducation

Read more

Call for Application – Albanian Expert in Communication and Coordinator of Communication Platform for Stakeholders in Education Field for National Commission of Catholic Education in Albania

Call for Application - Albanian Expert in Communication and Coordinator of Communication Platform for Stakeholders in Education Field for National Commission of Catholic Education in Albania The National Commission of Catholic Education in Albania (NCCEA) is seeking to contract an Albanian Expert in Communication and Coordinator of Communication Platform for Stakeholders in Education Field to…

Read more

Takim formues ME nxënës dhe mësues të Shkollës Profesionale “Kolin Gjoka”

KKEKSH mirëpriti nxënës dhe mësues të Shkolla Profesionale "Kolin Gjoka"në Lezhë që mbështeten nga organizata Mary Ward Loreto në çështjet e mbrojtjes së fëmijëve. Takimi formues u fokusua në prezantimin e dokumentit të Politikes të mbrojtjes së Fëmijëve të rrjeti të KKEKSH, Kodit të Etikes dhe sjelljes për stafet shkollore dhe nxënësit në Institucionet arsimore…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.