Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daily Archives: 13 Shkurt, 2024

Vizitë monitorimi në shkollën 9-vjeçare “Atë Shtjefën Gjeçovi” në Lezhë dhe në gjimnazin “Maria Ndihmëtare” në Shkodër

KKEKSH zhvilloi ditën e sotme dy vizita monitorimi në praninë e Referentit të shkollës 9-vjeçare “At Shtjefën Gjeçovi” në Lezhë z. Sander Vlashaj si dhe me 2 Referentet e  shkollës 9-vjeçare dhe gjimnazit “Maria Ndihmëtare” në Shkodër zj. Manjola Alia-Nenshati si dhe zj. Marjeta Çurçija. Takimi u fokusua kryesisht mbi zbatueshmërinë e procedurës së menaxhimit…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.