Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monthly Archives: Mars 2024

Thirrje për Aplikim për Vend Vakant: Koordinator Projekti

Thirrje për Aplikim për Vend Vakant: Koordinator Projekti Komisioni Kombëtar për Edukimin Katolik - KKEKSH është organi i Kishës katolike në Shqipëri, i cili është themeluar me personalitet juridik "ipso iure" dhe është regjistruar më 24 maj 2017. KKEKSH kryen veprimtari promovuese dhe mbështetëse, trajnuese ekonomike dhe teknike-aktivitete arsimore, për 45 institucione arsimore katolike në…

Read more

CALL FOR APPLICATIONS: ‘Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’

CALL FOR APPLICATIONS: ‘Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’ The KOMISIONI KOMBETAR I EDUKIMIT KATOLIK SHQIPTAR-KKEKSH is looking for a team of international and national consultants to conduct an evaluation of the thre year Project “Consolidation of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in Albania’…

Read more

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.