Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Materialet e disponueshme në këtë faqe janë përkthyer në shqip nga KKEKSH (Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik në Shqipëri), dhe dëshirojmë të shprehim falënderimin tonë ndaj autorëve për lejen e dhënë për publikim. KKEKSH merr angazhimin që materialet janë në dispozicion të të gjithëve pa kërkuar pagesë.

Autorët:

  • Evelyn Schlenk & Kerstin Kreß, Institut für Lern-Innovation, FAU “Analiza e nevojave të përdoruesit”
  • Thomas Pfeil, Bundesverband Ethik e.V. “Gjëndja aktuale e edukimit të etikës dhe vlerave”

Organizatat kontribuese:

  • UNIVERZA V LJUBLJANI
  • Osnovna sola Valentina Vodnika Ljubljana
  • Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
  • Steps srl
  • Rabla consultores
  • Udruga za promicanje i unaprijedivanje filozofije za djecu “Mala filozofija”
  • OSNOVNA SOLA SMARTNO

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.